Træffetider

Telefontid:
Mandag til torsdag kl. 7:00 – kl. 10:00

Telefon - 35 83 89 40
Mail - EK-Titanparken@kab-bolig.dk

Hvis der opstår akut skade i tidsrummet mellem kl.15.00 - 06.00

  • Der er fare for personer (nedfaldne tagsten, væltede træer m.m.)

  • Der er fare for ejendommen (Vinduer der er ved at falde ud, vandskader m.m.)

  • Større svigt i forsyningen (El, vand, kloak, m.m.)

Så skal du venligst kontakte / ringe til N. -J. Diemers:

Akut telefon nummer: 33 25 45 12

Alle andre henvendelser, der ikke er omfattet af overstående, vil blive afvist, og du SKAL henvende dig til ejendomskontoret i den almindelige kontortid.

Du må IKKE selv bestille håndværksfirmaer, så kommer du selv til at betale for tilkaldet!!

Nyheder

Onsdag 21. september 2022 kl. 18.30 bliver der holdt ...
På grund af skiftning af vandrør er der lukket for ...
Udskiftning af dørtelefonanlæg vil ske i tidsrummet ...