Træffetider

Telefontid:
Mandag til torsdag kl. 7:00 – kl. 10:00

Telefon - 35 83 89 40
Mail - EK-Titanparken@kab-bolig.dk

Hvis der opstår akut skade i tidsrummet mellem kl.15.00 - 06.00

  • Der er fare for personer (nedfaldne tagsten, væltede træer m.m.)

  • Der er fare for ejendommen (Vinduer der er ved at falde ud, vandskader m.m.)

  • Større svigt i forsyningen (El, vand, kloak, m.m.)

Så skal du venligst kontakte / ringe til N. -J. Diemers:

Akut telefon nummer: 33 25 45 12

Alle andre henvendelser, der ikke er omfattet af overstående, vil blive afvist, og du SKAL henvende dig til ejendomskontoret i den almindelige kontortid.

Du må IKKE selv bestille håndværksfirmaer, så kommer du selv til at betale for tilkaldet!!

Nyheder

Varsling - Lukning af vand
19/01 2022 kl. 00:09
Lukning af vand i Blok 1 – Titangade 5G Samt ...
Driftsforstyrrelse - Parkering,
11/01 2022 kl. 23:53
Problemer med udstedelse af afgifter (bøder) pga. ...
Varsling - Lukning varmt vand
06/01 2022 kl. 21:54
På grund af udsyring af rørvekslere, vil der være ...