Helhedsplanen for Titanparken, Lundtoftegade og Lundtoftegården

 I AKB Titanparken & Lundtoftegade, samt DAB Lundtoftegården, er der iværksat en fælles boligsocial helhedsplan, der blev påbegyndt i januar 2017 og løber indtil ultimo december 2020. Helhedsplanen er blevet til på baggrund af en beslutning, der blev foretaget blandt beboerne på et afdelingsmøde. Helhedsplanen, dækker de 3 afdelinger med knap 1100 boliger og mere end 2500 beboere. Der er ansat en projektleder, to sociale viceværter, en netværksmedarbejder, en ungemedarbejder, samt en fritidskoordinator, og ungevejleder på timebasis, til at gennemføre den boligsociale helhedsplan, efter de overordnede beskrevne indsatser for områderne.

Indsatserne er følgende:

  • Tryghed og trivsel
  • Forebyggelse og forældreansvar
  • Uddannelse og beskæftigelse
  • Kriminalpræventiv indsats