Medlemmer

Bestyrelsen er valgt af Titanparkens beboere og  varetager det løbende samarbejde med ejendomskontoret.


Bestyrelsen er med til at sikre beboerdemokrati, der giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i Titanparken.

Du opfordres derfor til at bruge din bestyrelse, når du søger information eller når der er forhold som du ønsker skal behandles på bestyrelsesmøderne.


 

Bestyrelsesmedlemmer i Titanparken

Ansvar

Navn

Bestyrelsesformand Erik Jakobsen
Næstformand Emil Kocsis
Menigt bestyrelsesmedlem Anna Olsson
Menigt bestyrelsesmedlem Ronnie Luckow
Menigt bestyrelsesmedlem Houssein Shanoof
Suppleant Salm Salem

  

 

 


 

Bestyrelsen kan kontaktes pr. e-mail:  ab@titanparken.dk