Medlemmer

Bestyrelsen er valgt af Titanparkens beboere og  varetager det løbende samarbejde med ejendomskontoret.


Bestyrelsen er med til at sikre beboerdemokrati, der giver dig og dine naboer afgørende indflydelse på alt, hvad der sker i Titanparken.

Du opfordres derfor til at bruge din bestyrelse, når du søger information eller når der er forhold som du ønsker skal behandles på bestyrelsesmøderne.


 

Bestyrelsesmedlemmer i Titanparken

Ansvar

Navn

Bestyrelsesformand Erik Jakobsen
Menigt bestyrelsesmedlem Emil Kocsis
Menigt bestyrelsesmedlem Anna Olsson
Menigt bestyrelsesmedlem Ronnie Luckow
Menigt bestyrelsesmedlem Fera Al Hasan
Suppleant Houssein Shanoof
Suppleant Andreas Garby

  

 

 


 

Bestyrelsen kan kontaktes pr. e-mail:  ab@titanparken.dk

Nyheder

Onsdag 21. september 2022 kl. 18.30 bliver der holdt ...
På grund af skiftning af vandrør er der lukket for ...
Udskiftning af dørtelefonanlæg vil ske i tidsrummet ...