Husorden

Titanparkens husorden (maj 2017)

Ifølge Lov om leje af almene boliger påhviler det boligselskabet efter bedste evne at sørge for, at der hersker god ro og orden i ejendommen.

Vi beder dig huske, at disse regler er fastsat for at beskytte såvel beboere som bebyggelse. Derfor er beboerne pligtig til at efterkomme de givne almindelige ordensregler og andre rimelige påbud. Beboerne har ligeledes pligt til at sørge for, alt hvad der påhviler lejeren, men også at iagttage deres børn og de personer som af ham har fået adgang til det lejede.

Husorden vedtaget på beboermøder er underlagt Dansk lovgivning og Vedtægter for AKB København

Det er beboerne, der på beboermøderne selv fastlægger den husorden, der skal være gældende i Titanparken

 

 

 

 

Nyheder

Varsling - Lukning af vand
19/01 2022 kl. 00:09
Lukning af vand i Blok 1 – Titangade 5G Samt ...
Driftsforstyrrelse - Parkering,
11/01 2022 kl. 23:53
Problemer med udstedelse af afgifter (bøder) pga. ...
Varsling - Lukning varmt vand
06/01 2022 kl. 21:54
På grund af udsyring af rørvekslere, vil der være ...