Kan vi skabe inspiration til affaldssortering?

Oprettet d.

Kan vi skabe inspiration til affaldssortering?
Københavns kommune har afsat et beløb til forsøg med udvikling af nye affaldsløsninger og måder at øge genanvendelsen hos københavnerne.

Spørgesmålet nu er om vi i Titanparken kan finde på den mest innovative og nytænkende måde at sortere husholdningsafald på samtidig med at vi øger genanvendelsen? Hvis projektet er godt nok ville det kunne bruges i hele kommunen!

Læse mere: http://www.kk.dk/meresortering