VAGTORDNING - Nyt firma

Oprettet d.

Hvis der opstår akut skade i tidsrummet mellem kl.14.30 - 06.30

  • Der er fare for personer (nedfaldne tagsten, væltede træer m.m.)

  • Der er fare for ejendommen (Vinduer der er ved at falde ud, vandskader m.m.)

  • Større svigt i forsyningen

    • El (se først om der er lys i opgang/spørg nabo)

    • Vand, kloak (ikke toilet stoppet)

Så skal du venligst kontakte / ringe til POLYGON:

Akut telefon nummer: 72 28 28 19

Du må IKKE selv bestille håndværksfirmaer, så kommer du selv til at betale for tilkaldet!!

 

Ved alle skader, som ikke er livstruende eller kan bevirke alvorlig skade på personer eller ejendom, skal man henvende sig til ejendomskontoret, på enten telefon, mail, beboerapp ’en eller ejendomskontor.