VAGTORDNING - Nyt firma

Oprettet d.

Titanparken har fået nyt firma, der varetager pludselig opståede skader

som er opstået udenfor normal arbejdstid, i tidsrummet mellem kl. 14.30 – 06.30,

hvis:

  • Der er fare for personer (nedfaldne tagsten, væltede træer m.m)
  • Der er fare for ejendommen (Vinduer, der er ved at falde ud, vandskader m.m)
  • Større svigt i forsyning:
    • El (se først om der er lys i opgang/spørg nabo)
    • Vand, kloak (ikke toilet stoppet)

Ved alle skader, som ikke er livstruende eller kan bevirke alvorlig skade på personer eller ejendom,

skal man henvende sig til ejendomskontoret, på enten telefon, mail, beboerapp ’en eller

ejendomskontor.

Firmaet er:                      

DIN VVS, telefon:   27410070