Servicemeddelelse - mulig svindel

Oprettet d.

Ejendomskontoret har dags dato (21/4) modtaget følgende advarsel fra kollegaer, som vi synes skal formidles videre til beboerne ved opslag på afdelingens hjemmeside facebook.

De 2 VVS-firmaer, som benyttes i afdelingen er:

  • Din Tømrer
  • Flygare VVS

INGEN af disse firmaer retter henvendelse til nogen af Titanparkens beboere, uden at det beboerne selv har rettet henvendelse til ejendomskontoret først, og at der fra ejendomskontoret, direkte til den enkelte beboer – er givet skriftlig besked om at afdelingens håndværker (og her angives navn på håndværker) vil kontakte beboerne for nærmere aftale.

Beboerne kan altid på forlangende, se dokumentation – for at den pågældende håndværker, er den som vedkommende udgiver sig for.

Ejendomskontoret er i gang med at udarbejde identifikationskort til afdelingens håndværkere.